Een impressie van het Nieuwjaarsconcert van de Vliegbasis Leeuwarden met de titel “Sounds of Freedom” uitgevoerd door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht.